Komplexarbete

En av våra starkaste sidor är helhetssyn på reklamprodukten. I Etcetera tar vi hand om våra kunder i alla arbetsskeden. Beroende på våra samarbetspartners behov är vi delaktiga i alla eller bara vissa faser.
PROJEKT – Vi tillhandahåller kreativt stöd, samt materials sammanställning och förberedelse för produktionen.
TRYCKNING – Vi använder modern, pålitlig utrustning, färger av samma höga kvalitet och de mest avancerade tryckbärarna.
SLUTBEHANDLING – Vår erfarna personal kommer att  övervaka att alla material är noga laminerade, sammanfogda och klippta,  samt tillräckligt skyddade.
MONTERING – Du kan lita på oss, när det gäller professionell fastsättning t ex uppklistring eller uppsättning.

©2014 etcetera agencja reklamowa | Wszelkie prawa zastrzeżone | Cookies Policy